Om NGCF

Norsk Gypsy Cob Forening


Norsk Gypsy Cob Forening er godkjent av mattilsynet som offisiell raseforening for Gypsy Cob i Norge.

Vår rase går under mange navn; Gypsy Cob, Irish Cob, Tinker, Gypsy Vanner, Coloured Cob, Gypsy Horse og Romany Horse.


I Norge kalte vi rasen først for Tinker, og i 2001 ble Norsk Tinkerforening stiftet.

Ved årsmøtet i 2014 ble det bestemt en navneendring både på rasen og Foreningen. Tinker ble endret til Gypsy Cob, og foreningens navn til Norsk Gypsy Cob Forening.

Dette fordi ordet Tinker også er et skjellsord for rasen og dets folk i opprinnelseslandet Storbritannia.

Sigøynerne selv kaller sine hester Gypsy Cob.

(Les mer om dette under Historikk)
Frk. Fryd

Årsmøtereferat:

Referat fra tidligere årsmøter finner du her:

Styret 2019.

 

Leder: Jens-Peder Nielsen


Nestleder: Camilla Carcary


Vara: Henrikke Furseth


Leder: Heidi Mari Fredriksen.

 

Sekretær: Marianne Ihlang.

 

Kasserer: Marit Dalby Sorteberglien 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Valgkomite 2019


Vedtekter:

Picasso

Distriktskontakter


Dersom du har spørsmål om Gypsy Cob. Om du lurer på om det finnes noen i ditt nærområde, så du kanskje kan få se en "live". Eller kanskje det er noen arrangementer på gang? Ikke vær redd for å bruke distrikts kontaktene våre!


Fylke

Kontaktperson

Tlf. nr.

E-post

Viken og Oslo

Marianne Ihlang

Camilla Carcary

Marit Sortberglien

Ann-Cathrin Sved995 65 444

90742639

95559341

98250438


marianne_ihlang@hotmail.com

carcary@broadpark.no

maritsorteberglien@gmail.com

ac@aspehaugens.com


Vestfold og Telemark

Agder

Hilde Melhus

Vestland

Kristine Meyer


934 12 411


kristine.meyer87@gmail.com

Møre og Romsdal


Henrikke Furseth
Rogaland
Innlandet

Susanne Sveen Nesfeldt

970 63 710

susannesveen@hotmail.com

Trøndelag
Nordland

Stine Fagerheim Tranås

47951067

stine.tranaas.jensen@hotmail.com

Troms og Finnmark