Norsk Gypsy Cob Forening

Velkommen til Norsk Gypsy Cob Forenings hjemmeside!


Her vil du finne aktuell informasjon om foreningen, om rasen og andre ting fra hestenorge.

Vi vil holde deg oppdatert om utstillinger, avl, arrangementer og hva foreningen driver med, du vil også finne informasjon om stell og fôring av rasen.

Dette er også en side for deg som vil bli kjent med Gypsy Cob’en.

Nyheter!

Velkommen til årsmøte i Norsk Gypsy Cob Forening

Dato: Søndag 3.Mai 2020
Tid: 11.00
Sted: Kjellveien 25, 1407 Vinterbro


Vi ønsker med dette å invitere til foreningens årsmøte for 2020.


Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende senest 22. mars 2020. Videre vil fullstendig saksliste sendes ut 29. mars.


De som ikke har mulighet til å møte personlig, kan delta via Skype og sende sine stemmer pr post.


- Vi trenger beskjed om hvor mange som kommer mtp sitteplasser og matservering igjennom møtet. Send en påmelding til styret via e-post dersom du kommer på møtet.


- For å delta via Skype må man melde seg på på

forhånd. Send en påmelding til styret via e-post innen 27. april.


- Stemmer pr post skal sendes til foreningen på adresse: NGCF/v Marianne Ihlang, ynsvegen 308, 2150 ÅRNES. Og må være postlagt senest 21. Mars for å være godkjent.


ALLE som deltar via Skype, må sende sine stemmer via post.
Saker og påmelding sendes til styret på e-post: styret@tinker.no


Det er flere verv på valg, ønsker du å bidra med noe i foreningen send gjerne en lyd til vår valgkomité på e-post: valgkomite@tinker.no


Husk at for å delta på årsmøtet personlig eller via Skype må du være betalende medlem. Dette gjelder også for å kunne stemme pr post!!


Ønsker du å melde deg inn, kontakt styret på e-post: styret@tinker.no


Vel møtt!

Ekstraordinært årsmøte NGCF, 30.07.19

Sted: Norefjell Ski og Spa


Følgende personer ble valgt inn til valgkomiteen etter styrets innstilling:


1. Jens Peder Nielsen, leder (1 år) enstemmig
2. Camilla Carcary, nestleder (2 år) enstemmig
3. Henrikke Furseth, vara (3 år) enstemmig

Vi informerer om Retningslinjer og Regler vedr. PSSM1 for Norsk Gypsy Cob Forening.

Retningslinjer og regler vedr. PSSM1

for Norsk Gypsy Cob Forening1) Innføring av rutine med utsending av 2 hårprøvekonvolutter ved føllregistrering.

- Norsk Hestesenter sender ut 2 hårprøvekonvolutter ved føllregistrering.

1. hårprøvekonvolutt brukes til DNA-test

2. hårprøvekonvolutt blir liggende hos NHS til eier rekviderer at hesten skal testes da eierselv må betale for dette.

NHS sender så konvolutt til Animal Genetics, registrerer svar på prøven og gir beskjed til eier.


2) Avkom hvor begge foreldre er testet fri for PSSM1 trenger ikke å testes.

- Dette gjelder kun hvis begge foreldre har tatt hårprøver under kontroll- og med stempel og signering av veterinær.


Fremgangsmåte for godkjent hårprøvetest:

For at en hårprøve skal godkjennes skal den være tatt av veterinær som bekrefter identiteten på hesten ved å sammenligne microchipnr på hesten med det i passet.

Hårprøven legges i en konvolutt der hestens navn og reg. nr. står og som stemples og signeres av veterinæren. Konvolutten sendes Norsk Hestesenter, Starumsvn. 71, 2850 Lena sammen med opplysninger om eiers navn, adresse og e-postadresse og at det dreier seg om test for PSSM1.


3) Alle hingster må være testet fri for PSSM1 FØR de meldes opp til Kåring.

- dette for å unngå risikoen for at hingsten ikke blir godkjent alikevel, på lik linje med de andre diskvalifiserende lidelsene. Dette vil bli ført inn i avlsplanen fra sesongen 2018.


4) Tester tatt på eget initiativ er ikke godkjent etter 15. juli 2017

- dvs at tester tatt etter denne dato krever hårprøver tatt under kontroll -og med stempel og signering av veterinær.

Her kan du kontakte oss med spørsmål eller tilbakemeldinger.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 
 
 
 

Ekstraordinært årsmøte 3. Februar 2018


3 Februar ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i foreningen. Dette måtte til etter at leder trakk seg i høst, nestleder hadde ikke mulighet til å påta seg ansvaret for ledervervet og Marianne Ihlang, tidligere vara 2, ble innstilt av valgkomiteen.


Hun ble enstemmig valgt inn og vil lede foreningen frem til ordinært årsmøte 2018.