Norsk Gypsy Cob Forening

Velkommen til Norsk Gypsy Cob Forenings hjemmeside!


Her vil du finne aktuell informasjon om foreningen, om rasen og andre ting fra hestenorge.

Vi vil holde deg oppdatert om utstillinger, avl, arrangementer og hva foreningen driver med, du vil også finne informasjon om stell og fôring av rasen.

Dette er også en side for deg som vil bli kjent med Gypsy Cob’en.

Nyheter!

ÅRSMØTE 2020!


Årsmøtet ble holdt 3. mai 2020 på Teams (videomøte) pga korona-situasjonen. Det var 9 deltagere. Referat:

Ekstraordinært årsmøte NGCF, 30.07.19

Sted: Norefjell Ski og Spa


Følgende personer ble valgt inn til valgkomiteen etter styrets innstilling:


1. Jens Peder Nielsen, leder (1 år) enstemmig
2. Camilla Carcary, nestleder (2 år) enstemmig
3. Henrikke Furseth, vara (3 år) enstemmig

Vi informerer om Retningslinjer og Regler vedr. PSSM1 for Norsk Gypsy Cob Forening.

Retningslinjer og regler vedr. PSSM1

for Norsk Gypsy Cob Forening1) Innføring av rutine med utsending av 2 hårprøvekonvolutter ved føllregistrering.

- Norsk Hestesenter sender ut 2 hårprøvekonvolutter ved føllregistrering.

1. hårprøvekonvolutt brukes til DNA-test

2. hårprøvekonvolutt blir liggende hos NHS til eier rekviderer at hesten skal testes da eierselv må betale for dette.

NHS sender så konvolutt til Animal Genetics, registrerer svar på prøven og gir beskjed til eier.


2) Avkom hvor begge foreldre er testet fri for PSSM1 trenger ikke å testes.

- Dette gjelder kun hvis begge foreldre har tatt hårprøver under kontroll- og med stempel og signering av veterinær.


Fremgangsmåte for godkjent hårprøvetest:

For at en hårprøve skal godkjennes skal den være tatt av veterinær som bekrefter identiteten på hesten ved å sammenligne microchipnr på hesten med det i passet.

Hårprøven legges i en konvolutt der hestens navn og reg. nr. står og som stemples og signeres av veterinæren. Konvolutten sendes Norsk Hestesenter, Starumsvn. 71, 2850 Lena sammen med opplysninger om eiers navn, adresse og e-postadresse og at det dreier seg om test for PSSM1.


3) Alle hingster må være testet fri for PSSM1 FØR de meldes opp til Kåring.

- dette for å unngå risikoen for at hingsten ikke blir godkjent alikevel, på lik linje med de andre diskvalifiserende lidelsene. Dette vil bli ført inn i avlsplanen fra sesongen 2018.


4) Tester tatt på eget initiativ er ikke godkjent etter 15. juli 2017

- dvs at tester tatt etter denne dato krever hårprøver tatt under kontroll -og med stempel og signering av veterinær.

Her kan du kontakte oss med spørsmål eller tilbakemeldinger.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 
 
 
 

Ekstraordinært årsmøte 3. Februar 2018


3 Februar ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i foreningen. Dette måtte til etter at leder trakk seg i høst, nestleder hadde ikke mulighet til å påta seg ansvaret for ledervervet og Marianne Ihlang, tidligere vara 2, ble innstilt av valgkomiteen.


Hun ble enstemmig valgt inn og vil lede foreningen frem til ordinært årsmøte 2018.